בטיחות

התינוקות מחייכים וההורים בטוחים

כל המסמכים המוצגים בעמוד זה, נועדו על מנת להציג בפניכם את הבדיקות המחמירות אותן עוברות מברשות בייבי בננה לפני יציאתן לשוק. 

 

מברשת בייבי בננה 

מברשת ונשכן בייבי בננה

מברשת בייבי כריש