כתבו עלינו

להיות הורים, יולי 2013

Lihyot Horim July 2013 Small

 

לאשה, מדור "בדיוק עכשיו", יולי 2013

Laisha July 2013 small

 

הארץ, מוסף "ביו +", יולי 2013

Haaretz July 2013 Small 

 

מקור ראשון, מוסף מוצ"ש, יולי 2013

Makor Rishon 072013 Small  

 

American Baby Feature